Terra 10

Where terra-forming begins...

... gespecialiseerd in
het bouwen van cloud native applicaties
die optimaal gebruik maken van
de mogelijkheden die de cloud biedt

2e Fase Cloud

We zien veel klanten die al hun eerste stappen in de Cloud hebben gezet. Sommigen doen dat aarzelend, door gebruik te maken van een aantal Cloud applicaties. Anderen zijn meer rigoureus te werk gegaan en hebben al hun hele IT overgeheveld van het eigen data centrum naar de Cloud. Of ... meerdere Clouds.

Deze transities zijn vaak onderbouwd met een business case waarin de voordelen van de (overgang naar) de Cloud in kaart waren gebracht. Echter, in de praktijk blijken deze voordelen vaak tegen te vallen en eindigt men met tegenvallende cloud kosten. Die periodiek terugkeren. En ook worden Cloud beloften als schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en snelle oplevertijden van nieuwe applicatie-functionaliteit onvoldoende waargemaakt.

Momenteel verschijnen in een snel tempo veel nieuwe technologieen die speciaal zijn ontworpen om de voordelen te benutten die Cloud kan leveren: hyper schaalbaar, laag resource gebruik, hoge ontwikkel-productiviteit, allemaal geïntegreerd met de bijbehorende beheer tools. Alles is erop gericht om de bedrijfs-applicatie logica snel en tegen lage kosten in de Cloud te realiseren. Met deze nieuwe, 'Cloud Native' technologieën zijn we veel beter in staat applicaties te bouwen die het potentieel van de Cloud ontsluiten. 2e Fase Cloud noemen we dat bij Terra10.

Terra10

Bij Terra10 zijn we gespecialiseerd in het bouwen van Cloud Native applicaties, dwz applicaties die optimaal gebruik maken van de technologieën die de Cloud biedt. Onze technische experts kenmerken zich door een no nonsense houding en enthousiasme voor Cloud technologieën. Zij werken graag samen met klanten om de Cloud oplossing te realiseren die het best past bij de behoefte van de klant. En liefst nog een beetje meer.

Terra10 en Rubix

Terra10 is een start-up onder de vlag van Rubix. Deze opzet maakt Terra10 heel wendbaar, zodat we optimaal kunnen focussen op cloud native applicatie bouw. Echter, 'onder de vlag van Rubix' brengt nog meer voordelen met zich mee. Voor Terra10 betekent het dat er op veel gebieden wordt meegelift op de Rubix organisatie. Voor onze klanten betekent het, dat er ook makkelijk passende oplossingen kunnen worden gerealiseerd waaraan ook Rubix of een van de andere start-ups bijdragen!