Codefest AWS Fargate with AWS App Mesh (recap)

Codefest AWS Fargate with AWS App Mesh (recap)

De Terra 10 Codefest van afgelopen dinsdag was goed bezocht en werd geslaagd bevonden! Het thema was 'AWS Fargate with AWS App Mesh' waarmee iedereen dit keer hands-on mocht stoeien.

Het volgende Codefest staat alweer gepland voor donderdag 21 Januari en gaat dit keer over Google Firebase. Aanmelden kan via meetup.com hier.